chat CLB chat

Professionele bachelor

Een professionele bachelor bereidt je voor om te gaan werken. Net als een graduaat. Je leert door praktijk en theorie. De professionele bachelor leert jou meer dan 1 beroep. Je leert een heel werkveld grondig kennen. Zo kan je later kiezen tussen verschillende beroepen.

Hoe moeilijk is een professionele bachelor?

Een professionele bachelor is niveau 6. Dat zit tussen een graduaat (niveau 5) en een master (niveau 7).

Waar volg je een professionele bachelor?

Deze opleiding volg je aan een hogeschool.

Een professionele bachelor is 180 studiepunten.

De opleiding duurt 3 jaar als je voltijds studeert. De professionele bachelors Verpleegkunde en Musical zijn een uitzondering en duren 4 jaar, dus 240 studiepunten.

Wat na je professionele bachelor?

Hoger onderwijs Welke keuzes zijn er? Ken jezelf!