chat CLB chat

Ondersteuning

Wanneer je belemmerd wordt door een functiebeperking, heb je recht op faciliteiten om jouw studiekansen te verhogen.

De hogeschool of universiteit moet in redelijke aanpassingen voorzien. Die aanpassingen moeten jou dezelfde kansen geven als andere studenten om succesvol deel te nemen aan het hoger onderwijs. Deze aanpassingen kunnen betrekking hebben op:

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ondersteunt de hogescholen en universiteiten in de ontwikkeling van ondersteuning van studenten met een functiebeperking.

Elke onderwijsinstelling van het hoger onderwijs heeft ook een aanspreekpunt voor deze groep van studenten. Je kan er – reeds voor de start van je studies – bij terecht voor vragen over je keuze, de ondersteuning, huisvesting, …

Meer info over SIHO

Hoger onderwijs Welke keuzes zijn er? Ken jezelf!