chat CLB chat

Financiën

Studeren kost geld. Naast het inschrijvingsgeld en het lesmateriaal zijn er eventueel nog de kosten voor wie op kot gaan. Wat met studentenjobs, kinderbijslag, financiële ondersteuning, …? Hieronder kan je de nodige info raadplegen.

Raming kostprijs inschrijvingsgeld

Iedereen betaalt voor een opleiding in het hoger onderwijs, maar dit verschilt naargelang je situatie. Het inschrijvingsgeld bestaat uit twee delen: een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Afhankelijk van je situatie betaal je een ander bedrag aan inschrijvingsgeld.

Beurstariefstudent:

Je bent beurstariefstudent als je:

  • een studietoelage ontvangt van de Vlaamse overheid, of
  • voldoet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar er geen krijgt omdat je niet voldoet aan de pedagogische voorwaarden (je opleiding)

Een beurstudent met diplomacontract betaalt 111,9 €

Bijna-beursstudent

Je bent bijna-beursstudent als:

  • je geen studietoelage ontvangt maar je referentie-inkomen is lager dan de maximumgrens vermeerderd met 3.209 euro (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd én
  • je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden van de afdeling School- en Studietoelagen of je bent een EER burger

Een bijna beursstudent met diplomacontract betaalt 503,2 €

Niet-beurstariefstudent:

Je bent niet-beurstariefstudent als je tot geen van bovenstaande categorieën behoort. Je betaalt dan het volle bedrag van het inschrijvingsgeld, nl. 947,2 € als je 60 studiepunten opneemt (= diplomacontract).

Op Onderwijskiezer vind je meer informatie.

Studietoelagen

De Vlaamse Overheid geeft onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aan studenten, de studietoelage. Benieuwd hoe jij je opleiding kan bekostigen? Lees hier hoe het aanvraagproces werkt. Hier kan je meer info over de voorwaarden en bedragen terugvinden.

Centen voor studenten

De website centen voor studenten geeft je info over je sociaal statuut, studietoelagen, wat bij het stoppen of wijzigen van je studies, studeren en werken.

Dienst studietoelagen

Meer info
Hoger onderwijs Welke keuzes zijn er? Ken jezelf!