chat CLB chat

Voorbereidende jaren Hoger Onderwijs

Bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs veronderstellen specifieke voorkennis of vaardigheden die je niet hebt kunnen verwerven in jouw studierichting in het secundair.
Je kan in het algemeen secundair onderwijs (aso) of het kunstsecundair onderwijs (kso) een voorbereidend jaar volgen om die kennis en vaardigheden te verwerven.

Een voorbereidend jaar bereidt meestal voor op opleidingen waarvoor er bijzondere toelatingsvoorwaarden zijn, zoals een toelatingsexamen.

De opleiding duurt 1 jaar. Om te mogen starten moet je een diploma secundair onderwijs hebben.

Welke opleidingen je kan volgen:

Defensie: Voorbereidende Divisie KMS

De Voorbereidende Divisie KMS bereidt burgers en militairen gedurende één schooljaar voor op de studies in de KMS ; zowel voor de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (SMW) als voor de Polytechnische faculteit (POL). Deze opleiding stoomt klaar om deel te nemen aan de toelatingswedstrijd tot de Koninklijke Militaire School en om je studies en militaire opleiding daar met succes te beëindigen.

Meer info op Onderwijskiezer

Welke keuzes zijn er? Hoger onderwijs Arbeidsmarkt Andere opleidingen