chat CLB chat

Secundair na secundair (Se-n-Se)

Een Se-n-Se-opleiding is een opleiding om je verder te specialiseren binnen de 3de graad technisch en kunstsecundair onderwijs. De opleiding bereidt je voor op een beroep. Als je slaagt, behaal je een certificaat.

Op dit moment duren alle Se-n-Se-opleidingen een jaar (of twee semesters). Afhankelijk van de school kunnen er twee instapmomenten zijn: 1 september en 1 februari. Je kan starten als je je diploma secundair onderwijs hebt behaald in het studiegebied waarin je je verder wil specialiseren. Bij een andere keuze beslist de toelatingsklassenraad of je kan starten.

Een Se-n-Se-opleiding volg je in een school voor secundair onderwijs. Inschrijven is gratis.

Tijdens de SID-in dagen zal er mogelijkheid zijn om in communicatie te gaan met informanten rond Se-n-Se opleidingen. Voor de provincie Antwerpen en Limburg zijn dit niet de individuele scholen maar informanten voor de provincie. In de pagina wie is er kan je naar de websites per school gaan.

Meer informatie vind je op Onderwijskiezer.

Welke keuzes zijn er? Hoger onderwijs Arbeidsmarkt Andere opleidingen