chat CLB chat

Woordenlijst

Academiejaar

Een academiejaar is een schooljaar aan een hogeschool of universiteit. De hogeschool of universiteit kiest zelf de startdatum: dat kan op 1 september of later. Het academiejaar stopt op de dag voor het volgende academiejaar begint. Elk academiejaar heeft twee semesters. Er zijn lesweken en lesvrije weken. In de lesvrije weken studeer je voor de examens.

Academische bachelor

Een academische bachelor is een opleiding aan een universiteit, een School of Arts of aan de Hogere Zeevaartschool. Deze opleiding telt 180 studiepunten of meer. Een academische bachelor bereidt je voor op een master. Wetenschappelijk onderzoek en theoretische kennis staan centraal.

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs volg je op afstand. Je bent niet op school. Je studeert op je eigen tempo, waar en wanneer het past. En je krijgt begeleiding op afstand. Je haalt hetzelfde diploma als in een opleiding op school.

Afstudeerrichting

Een opleiding in het hoger onderwijs heeft meestal verschillende afstudeerrichtingen. De richtingen kunnen verschillen per hogeschool of universiteit. Je kiest 1 afstudeerrichting. Zo specialiseer je je binnen je vakgebied. Je afstudeerrichting staat op je diploma.

Associatie

Een associatie is een samenwerking tussen een universiteit en 1 of meer hogescholen.

Bachelor-na-bachelor opleiding (BANABA)

Een Banaba is een opleiding van 60 studiepunten in het hoger onderwijs. Je hebt al een diploma van bachelor. De banaba is een extra opleiding. Met een banaba specialiseer je. Of je doet bredere kennis op.

Bacheloropleiding

De bachelor is een opleiding van 180 of meer studiepunten.
De professionele bachelor volg je aan een hogeschool. Deze bachelor stoomt je klaar om te werken.
De academische bachelor bereidt je voor op een master. Deze bachelor volg je aan een universiteit, een School of Arts of de Hogere Zeevaartschool.

Bachelorproef

De bachelorproef rondt elke bacheloropleiding af. Zowel de professionele als de academische bachelors. Het is een afsluitend werkstuk of onderzoeksproject. Slaag je? Dan behaal je het diploma en de titel van bachelor.

Bijzonder statuut

Heb je een beperking? Ben je anderstalig? Ben je topsporter, kunstenaar of ondernemer? Zit je in een moeilijke persoonlijke of sociale situatie? Vraag een bijzonder statuut aan je hogeschool of universiteit. Dat geeft jou recht op redelijke aanpassingen. Zo krijg jij dezelfde kansen als andere studenten. Denk bijvoorbeeld aan gespreide examens.

Creditbewijs

Een creditbewijs bewijst dat je geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel. Met een creditbewijs verdien je studiepunten. Slaag je bijvoorbeeld voor een opleidingsonderdeel van drie studiepunten? Dan krijg je drie kredietpunten of credits. Alle kredietpunten samen zijn je leerkrediet.

Creditcontract

Wil je het creditbewijs voor 1 of meerdere opleidingsonderdelen halen? Sluit een creditcontract af met je hogeschool of universiteit. Je volgt les, neemt deel aan het examen en hebt recht op begeleiding. Enkel voor de onderdelen die in je contract staan. Niet voor de volledige opleiding.

Diplomacontract

Wil je het diploma van een volledige opleiding halen? Sluit een diplomacontract af met je hogeschool of universiteit. Je volgt de lessen en neemt deel aan de examens van alle opleidingsonderdelen.

Doctoraat

Heb je een masterdiploma op zak? Dan kan je je voorbereiden op een doctoraatproefschrift. Je doet vier tot zes jaar wetenschappelijk onderzoek. Daarna verdedig je een proefschrift voor een publiek. Zo behaal je de titel en het diploma van doctor. Dat is de hoogste academische graad in België.

ECTS

ECTS betekent European Credit Transfer System. Verdiende je kredietpunten of credits in het buitenland? Dankzij ECTS tellen die ook mee aan een Belgische hogeschool of universiteit. Dat maakt studeren in het buitenland interessanter. En het zorgt ervoor dat je opleidingen uit heel Europa goed kan vergelijken.

Eerder verworven competenties (EVC)

Een competentie is de bekwaamheid om een taak goed uit te voeren. Het is een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheid en houding. Een EVC verwerf je buiten het gewone onderwijs, meestal op de werkvloer. Erkent je hogeschool of universiteit je EVC? Dan krijg je een bewijs van bekwaamheid. Met dat bewijs kan je een vrijstelling aanvragen.

Eerder verworven kwalificaties

Een EVK is een studiebewijs dat je vroeger behaalde. In België of in het buitenland. Het bewijst dat je een competentie verworven hebt: je hebt kennis, inzicht, vaardigheid en de juiste houding. Een EVK is een erkend diploma of creditbewijs, een getuigschrift, een certificaat of een attest. Erkent je hogeschool of universiteit je EVK? Dan kan je een vrijstelling aanvragen.

Examencontract

Wil je in het hoger onderwijs examen afleggen zonder les, practica, werkcolleges of begeleiding? Schrijf je in met een examencontract. Zo kan je een diploma halen voor een volledige opleiding. Of een creditbewijs voor opleidingsonderdelen. Check het onderwijsreglement van je hogeschool of universiteit voor meer details.

Faculteit

Een faculteit is een afdeling van een universiteit of hogeschool. Elke faculteit groepeert verwante opleidingen. De faculteit letteren bijvoorbeeld geeft alle opleidingen rond taal en literatuur. De decaan staat aan het hoofd van een faculteit.

Generatiestudent

Een generatiestudent is een student die voor het eerst een diplomacontract afsluit in het hoger onderwijs.

Graduaat

Een graduaat is de snelste weg naar een diploma hoger onderwijs. Je leert 1 concreet beroep. Je krijgt alleen theorie die je echt nodig hebt. Minstens een derde van je tijd leer je op de werkplek. Dat heet werkplekleren. Je leert door te doen. Een graduaat telt 90 of 120 studiepunten.

Leerkrediet

Je leerkrediet is het pakket studiepunten dat je nodig hebt om te studeren. Bekijk het als een rugzak. Start je in het hoger onderwijs? Je krijgt van de overheid 140 studiepunten. Die studiepunten verdwijnen uit je rugzak als je inschrijft voor een opleidingsonderdeel. Ben je geslaagd voor dat opleidingsonderdeel? De studiepunten komen terug in je rugzak. Rugzak leeg? Dan kan je niet meer verder studeren.

Master

Je kan een masteropleiding alleen volgen na een academische bachelor. Volgde je een professionele bachelor? Dan heb je eerst een schakelprogramma nodig. Een master volg je aan een universiteit, een School of Arts of aan de Hogere Zeevaartschool. Wetenschappelijk onderzoek en theoretische kennis staan centraal. Een master telt minstens 60 studiepunten.

Master-na-master opleiding (MANAMA)

Een Manama is een opleiding van minstens 60 studiepunten aan een universiteit, een School of Arts of aan de Hogere Zeevaartschool. Je hebt al een masterdiploma. De manama is een extra opleiding. Met een manama specialiseer je. Je verdiept je wetenschappelijke kennis.

Masterproef

Een materproef is een werkstuk of onderzoeksproject om je master af te ronden. Slaag je? Dan haal je het diploma en de titel van master.

Modeltraject

Het modeltraject is het gewone voltijdse programma van een opleiding. De meeste studenten volgen dat modeltraject. Er is een modeltraject voor elk graduaat en voor elke bachelor en master. Een modeltraject telt 60 studiepunten per academiejaar.

Opleidingsonderdeel

Een opleidingsonderdeel is een ‘vak’ in het hoger onderwijs. Slaag je voor het examen van een onderdeel? Je krijgt voor dat onderdeel een creditbewijs. Dankzij het creditbewijs moet je het onderdeel niet opnieuw volgen, ook al ben je voor andere vakken niet geslaagd.

Professionele bachelor

Een professionele bachelor bereidt je voor om te gaan werken. Je leert door praktijk en theorie. De professionele bachelor leert jou meer dan 1 beroep. Je leert een heel werkveld grondig kennen. Zo kan je later kiezen tussen verschillende beroepen. Deze opleiding telt 180 studiepunten. Je volgt de professionele bachelor aan een hogeschool, aan een School of Arts of aan de Hogere Zeevaartschool.

Schakelprogramma

Volgde je een professionele bachelor en wil je een master doen? Je moet eerst een schakelprogramma volgen. Zo krijg je toch de wetenschappelijke kennis en vaardigheden die je voor de master nodig hebt. De inhoud van het schakelprogramma hangt af van de master en van de opleiding die je al volgde. Een schakelprogramma telt 90 studiepunten of minder. Maar je moet geen leerkrediet inzetten. Ben je geslaagd? Dan krijg je een getuigschrift. En je mag starten in de master.

School of Arts

Een School of Arts is een hogeschool met opleidingen in audiovisuele en beeldende kunst of muziek- en podiumkunst. Er zijn graduaten, bachelors en masters.

Studiepunt

In het hoger onderwijs krijgt elk opleidingsonderdeel studiepunten. Het aantal studiepunten toont hoeveel studietijd je nodig hebt om les te volgen, om opdrachten te maken, om te studeren en om examens af te leggen. Eén studiepunt betekent 25 tot 30 uur werk. De studiepunten die je verdient door te slagen heten ook ‘credits’.

Studierendement

Je studierendement toont hoeveel studiepunten je verdient tegenover hoeveel studiepunten je inzet. Ben je geslaagd voor alle opleidingsonderdelen waar je voor inschreef? Je studierendement is 100%. Je krijgt al je studiepunten terug in je leerkrediet. Krijg je maar de helft van je studiepunten terug? Dan is je studierendement 50%.

Studievoorzieningen (STUVO)

STUVO helpt studenten aan de hogeschool of universiteit met allerlei praktische problemen. Hulp nodig met je studietoelage? Op zoek naar een studentenjob? Problemen met je kot? Bij STUVO vind je zelfs een luisterend oor als het even wat moeilijker gaat.

Volgtijdelijkheid

In het hoger onderwijs geldt voor sommige opleidingsonderdelen volgtijdelijkheid. Je mag dat onderdeel alleen maar volgen als je geslaagd bent voor een ander onderdeel. Zo mag je Engels voor gevorderden pas volgen als je geslaagd bent voor Engels voor beginners. Logisch toch?

Voorbereidingsprogramma

Kies je een master en geeft je academische bachelor geen toegang tot die master? Je moet eerst een voorbereidingsprogramma volgen. De inhoud hangt af van wat je precies voor je master nodig hebt. Je moet geen leerkrediet inzetten. Ben je geslaagd? Dan krijg je een getuigschrift. En je mag starten in je master.

Vrijstelling

Kan je bewijzen dat je alle competenties van een opleidingsonderdeel al behaalde? Dan kan je een vrijstelling vragen aan je hogeschool of universiteit. Met een vrijstelling moet je het opleidingsonderdeel niet volgen. En je moet geen examen doen

Werkplekleren

Bij werkplekleren leer je op de werkplek en niet in een klaslokaal. De werkplek zorgt voor een mentor. Die mentor leert je alles over de job. In een graduaat breng je een derde van je tijd door op de werkplek. Maar ook in andere opleidingen in het hoger onderwijs is er werkplekleren.