chat CLB chat

Achtergrondinfo voor de leerkracht

Op de digitale SID-in gaan leerlingen verder aan de slag met de exploratie van de keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs. Zij starten hier best goed voorbereid mee. Deze site wil hiertoe bijdragen. Maar dit staat dit niet los van wat er in de klas hierrond gebeurt.

De acties of lessen die jij en je collega’s en het CLB hierrond organiseren gedurende het schooljaar dragen uiteraard ook bij aan het keuzeproces van de leerlingen. Probeer met hen de link te leggen tussen die acties en wat ze op de digitale SID-in kunnen te weten komen.

Ook als leerkracht kan je op de SID-in (en vaak ook daarbuiten) met je vragen terecht bij de informanten (bv.: buitenland, uniformberoepen, hoger onderwijs, arbeidsmarkt,…).

Voor achtergrondinfo kan je o.a. hier terecht:

Wat is de SID-in? Hoe kies ik? Ken jezelf! Welke keuzes zijn er?